Colocviul internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării”

În perioada 26-27 mai 2022 a avut loc la Iași Colocviul internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării”, Ediția a XI-a, organizat de Departamentul de Lexicologie – Lexicografie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași. Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Colectivul de prelucrare a limbajului natural, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Filiala Iași, și cu echipa proiectului „Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații” (PN-III-P4-IDPCE-2020-1277, 2021–2023).

Colocviul a reunit, online, cercetători din sistemul de cercetare al Academiei Române reprezentând Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti“ (București), Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Pușcariu” (Cluj-Napoca), Institutul de Filologie Română „A. Philippide“ (Iași), , (București), Institutul de Informatică Teoretică (Iași), cadre didactice de la Facultatea de Litere, Universitatea din București; Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai“ (Cluj-Napoca); Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ (Iași); Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu“ (Arad), lingviști, doctoranzi din Brașov, Cracovia (Polonia) și Iași. Totodată, au fost prezenți specialiști din Polonia (Institute of Romance Studies of the Jagiellonian University, Cracovia), Slovenia (Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, Ljubljana) și Ucraina (Institute of Artificial Intelligence Problems, The National Academy of Science, Kiev).

Manifestarea științifică a fost deschisă de dr. Bogdan Crețu, directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, gazda manifestării. Lucrările colocviului s-au desfășurat pe șase secțiuni:

(1) Conferințe în plen;

(2) Lansarea variantei digitale CLRE a Dicționarului limbii române;

(3) Masa rotundă cu tema Dicționarul Academiei – prezent și perspective;

(4) Comunicări;

(5) Workshop-ul „Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații“;

(6) Comunicări doctoranzi.

Prima secțiune a fost dedicată celor două conferințe pe tema informatizării lexicografiei altor limbi: Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish – its concept, structure and methods of preparation / Marele Dicționar al Limbii Polone al Academiei Poloneze de Științe – conceptul, structura și metodele de pregătire (Przemysław Dębowiak, Piotr Żmigrodzki), respectiv European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS): Tools and Services (Iztok Kosem).

În cadrul secțiunii a doua a avut loc Lansarea variantei digitale CLRE a Dicționarului limbii române (DA/ DLR), eveniment major în informatizarea lexicografiei limbii române. Astfel, din 26 mai 2022 sunt accesibile online, în ediție anastatică, toate volumele Dicționarului tezaur al limbii române la adresa https://clre.solirom.ro/. A fost prezentat, de asemenea, volumul Actelor Colocviului 2020–2021, accesibil online pe site-ul Editurii Presa Universitară Clujeană http://editura.ubbcluj.ro/www/ro/ și pe site-ul https://solirom.ro/.

Masa rotundă, devenită tradiție a Colocviului, a constituit cea de-a treia secțiune. La dezbaterea privitoare la Dicționarul limbii române, au luat cuvântul: Cristina Florescu, Gabriela Haja, Cristian Moroianu, Maria Ștefănescu, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu.

Cea de-a patra secțiune a fost rezervată prezentării rezultatelor recente ale cercetărilor din domeniul lexicografiei, în special, și al lingvisticii și filologiei, în general, precum și a instrumentelor și resurselor existente pentru redactarea, în format electronic și tradițional, a dicționarelor academice. Au fost prezentate următoarele comunicări: Verbal Multiword Expressions: a Challenge for the Lexicographic Description (Mihaela Cristescu, Verginica Mititelu, Elena Isabelle Tamba); The Ukrainian standard DSTU 9112:2021 “Cyrillic-Latin transliteration and Latin-Cyrillic retransliteration of Ukrainian texts. Writing rules” for computational linguistics and digital lexicography (Maksym Olehovych Vakulenko); Câteva reflecții asupra utilității, în practica lexicografică, a conceptului coșerian de câmp lexical (Mircea Minică, Maria Ștefănescu); Reconsiderarea unor etimologii cu prilejul refacerii volumului I al DELR în vederea digitalizării (Iulia Barbu-Comaromi, Ion Giurgea, Cristian Moroianu); Din nou despre „checocuri apilpisite“ (I.L. Caragiale, Antologie) (Victor Celac, Dan Ungureanu); Dialoguri antroponimice (Mihaela Popescu); Rarități lexicale în Hronograf den începutul lumii (Ms. 3517 cca 1658–1661) – analiză în vederea lucrului la Dicționarul limbii române și la Dicționarul etimologic al limbii române redactate sub egida Academiei Române (litera C, partea a II-a, ciflic – cuvânt) (Mioara Dragomir).

Secțiunea a cincea a fost dedicată celui de-al treilea atelier al proiectului „Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații“ (PN-III-P4-IDPCE-2020-1277, 2021–2023): Lingvistică și astronomie. Au fost diseminate rezultatele parțiale obținute în cadrul etapelor de documentare a proiectului și de redactare a Dicționarului termenilor astronomici privind fenomenele, obiectele cosmice și constelațiile (DAFOC): Lexemul LUNĂ. Disocieri terminologice (Cristina Florescu); Denumiri mai puțin cunoscute ale unor corpuri cerești (Alina-Mihaela Bursuc); Câteva aspecte legate de redactarea articolului ECLÍPSĂ (Laura Manea); Lexemul VECHI în sintagme astronomice întâlnite în Dicționarul limbii române (DLR) (Maria Tomulesei); Terminologia astronomică românească – aspecte dialectale (cercet. șt. I dr. Florin-Teodor Olariu); Interfața de redactare în format digital a DAFOC (Claudius-Marian Teodorescu, Elena Isabelle Tamba).

Secțiunea a șasea a reunit teme variate abordate de doctoranzi de la Școala Doctorală de Studii Filologice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ (Iași), Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania“ (Brașov), precum și de la Institutul de Limba Polonă al Academiei Poloneze de Științe (Cracovia, Polonia): Strategii persuasive ale cuvântului în discursul publicitar actual în limba română (Crina Ancuța Macovei); Din istoria lexicografiei româno-polone. O privire generală asupra dicționarelor bilingve și multilingve cu limbile polonă și română (Matylda Sokol); Importanța lui Andreas Clemens între creatorii de dicționar și de gramatică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea (Mariana Nastasia); Raport intermediar privind un produs informatic pentru corpusuri și un produs informatic pentru bibliografii (Claudius-Marian Teodorescu); Metode de învățare profundă aplicate la detecția și recunoașterea caracterelor în imagini de documente chirilice românești (Petru Rebeja, Cristian Pădurariu, Dan Cristea).

Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Colectivul de prelucrare a limbajului natural, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Filiala Iași, și cu Echipa Proiectului „Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații“ (PN-III-P4-IDPCE-2020-1277, 2021–2023).

Comitetul științific al Colocviului: Eva Buchi, Université de Lorraine, Nancy (Franța); Dan Cristea, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică; Przemysław Dębowiak, Institute of Romance Studies of the Jagiellonian University, Cracovia, Polonia; Gabriela Haja, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide“; Iztok Kosem, Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, Ljubljana, Slovenia; Cristian Moroianu, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, București; Dan Tufiș, Academia Română, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială, București; Rodica Zafiu, Universitatea din București, Facultatea de Litere.

Moderatori: Gabriela Haja, Elena Isabelle Tamba și Cristina Florescu la Workshopul Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (PN-III-P4-IDPCE-2020-1277), și Mioara Dragomir la secțiunea Comunicări doctoranzi.

Textele intervențiilor de la masa rotundă și ale comunicărilor vor fi incluse în Actele Colocviului 2022.

Detalii, pe site-ul Institutului de Filologie Română „A. Philippide“, în secțiunea dedicată: http://www.philippide.ro/pages/manifestari_stiintifice.html

Informații și cronică a evenimentului transmise de Departamentul de Lexicologie – Lexicografie.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: