Conferinţa Financial and Monetary Economics – FME 2017

CFM_SiglaVineri, 27 octombrie 2017, la Casa Academiei, s-au desfășurat lucrările celei de-a cincea ediții a Conferinței cu participare internațională „Financial and Monetary Economics“, organizată de Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu“ al Academiei Române.

Lucrările conferinţei au fost deschise de Dr. Constantin Marin, directorul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu“ al Academiei Române, are a adresat un cuvânt de bun venit tuturor participanţilor și a prezentat cadrul general de desfășurare a lucrărilor.

CFM_1

În cadrul lucrărilor FME 2017, au fost prezentate peste 80 de lucrări ştiinţifice, urmate de întrebări și dezbateri. Peste 20 de lucrări dintre cele prezentate au aparţinut unor cercetători din ţări precum: Anglia, Italia, Germania, Franţa, Statele Unite ale Americii, China, Republica Moldova, Belgia, Ungaria, Grecia şi Bulgaria.

În plenul conferinţei FME 2017, au fost prezentate comunicări ştiinţifice de către personalităţi ştiinţifice din cercetare și centre de decizie românești, respectiv:
– Dr. George Georgescu, Secretarul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu“ al Academiei Române;
– Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, Membru corespondent al Academiei Române, Director al Institutului de Economie Naţională;
– Dr. Eugen Rădulescu, Director al Departamentului de Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naţionale a României;
– Dr. Napoleon Pop, Directorul știinţific al Institutului de Economie Mondială al Academiei Române;
– Dr. Albert Cavalli, Expert UE, Paris, Franţa;
– Acad. Lucian – Liviu Albu, Directorul Institutului de Prognoză Economică.

CFM_2.jpg

CFE_1

Lucrările conferinţei FME 2017 au fost structurate în cinci secţiuni tematice, convergente cu domeniile de interes ştiinţific ale Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu“, dar şi cu aspecte curente ale domeniului economic aflate în dezbaterea mediului academic naţional şi internaţional, respectiv:
– Secţiunea 1:Fiscalitate, buget public și economie reală
– Secțiunea 2: Monedă, instituții financiare și economie nominală
– Secțiunea 3: Economie și finanțe internaționale
– Secțiunea 4: Finanțe corporative și personale
– Secțiunea 5: Dezvoltarea economică durabilă

CFE_3

O parte a programului pe secţiuni a fost dedicată intervenţiilor prin skype, fiind susținute astfel cinci prezentări ale unor cercetători din străinătate.

Conferinţa cu participare internaţională Financial and Monetary Economics – FME 2017, aflată la ediţia a V-a, a vizat menținerea și dezvoltarea dezbaterii științifice asupra unor probleme de larg interes și de acută actualitate, cu participarea unor cercetători, doctoranzi, doctori şi post-doctoranzi, experți din cadrul unor instituții naționale și internaţionale din domeniul financiar – monetar.

Material redactat de dr. Ionel Leonida, cercetător științific Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu“ al Academiei Române

 

Programul FME 2017
9:30 – 10:00 Registration of participants and welcome coffee

PLENARY SESSION
Academy House, B building, 5th floor, Council Room (no.5322)
October 27, 2017, Hours 10:00 – 12:30
10:00 – 10:15 Welcome Addressing
PhD Constantin Marin, Director, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
10:15 – 10:30 Allocution on Behalf of National Institute for Economic Research „Costin C. Kiriţescu”
PhD George Georgescu, General Secretary, National Institute for Economic Research „Costin C. Kiriţescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
10:30 – 10:50 Challenges of the banking financial system in Romania, during the post-accession period to the European Union
PhD Gheorghe Zaman, Corresponding member of the Romanian Academy, Director, National Economic Research, Romanian Academy, Bucharest, Romania
10:50 – 11:10 EU Reform and Romania’s Opportunity
PhD Napoleon Pop, Scientific Director, Institute for World Economy, Bucharest, Romania
PhD Valeriu Ioan Franc, Deputy General Director, National Institute for Economic Research „Costin C. Kiriţescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
11:10 – 11:30 EU Convergence and European Countries GDP
PhD Albert Cavalli, European Union Expert, Paris, France
11:30 – 11:50 Budgetary spending and growth in the EU
PhD Lucian – Liviu Albu, Member of the Romanian Academy, Director, Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy, Bucharest, Romania
*12:30 – 13:30 Coffee break, B building, 5th floor, Council room (no.5322)
*15:30 – 17:30 Skype interventions, B building, 5th floor, Council room (no.5322)

PARALLEL SECTIONS
Section I: Fiscality, Public Budget, and Real Economy
Academy House, B building, 5th floor, Room 5314
October 27, 2017, Hours 13:30 – 16:30
Moderator:
– PhD Ionel Leonida, Scientific Researcher III, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
Scientific secretary:
– PhD Alina Georgeta Ailincă, Scientific Researcher III, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
1. The Role of Information in Growth of Institutional Resilience
PhD(c) Mirel Gheorghe Berechet, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania
PhD(c) Simona Becherescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
2. The Local Sustainability from Public Finances’ Perspective. Measuring the Effects at Regional Level
PhD(c) Ionel Sorinel Bucur, Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest, Romania
3. On the Virtual Tax Base
PhD Emil Dinga, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
4. On the Underground Economy Multipliers
PhD Emil Dinga, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
5. Tax Fraud in the Current Stage
PhD Ana Maria Raluca Dumitru, National Institute of Economic Research „Costin C. Kiriţescu”, Romanian Academy
6. The Implications of Money Laundering on the National Economy
PhD Marin Dumitru, ”Carol I” National Defense University, Bucharest, Romania
7. On Informal Underground Finance
PhD(c) Monica Dutcaș, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
8. Estimation of a Linear IS Curve of Romania
PhD(c) Gabriela Mariana Ionescu, ARACIS, Romania
9. The Tax Treatment of Public Pensions in Romania
PhD Constantin Emilian Miricescu, The Bucharest University of Economic Studies and CEFIMO
10. The Evaluation of Effectiveness Using of Budget Funds
PhD Victoria Postolache, Alecu Russo State University, Bălţi, Republic of Moldova
11. New Trends in Fiscal Stimulation Evaluation
PhD Angela Timuș,
National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
PhD Victoria Cociug, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
PhD Victoria Iordachi, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Section II: Currency, Financial Institutions and Nominal Economy
Academy House, B building, 5th floor, Room 5342
October 27, 2017, Hours 13:30 – 16:30
Moderator:
– PhD Camelia Milea, Scientific Researcher III, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”,
Romanian Academy, Bucharest, Romania
Scientific secretary:
– Camelia Băltărețu,
Scientific Researcher, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
1. Economic Convergence in the EU and Bulgaria
PhD Iskra Christova-Balkanska, Economic Research Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
2. The Role of the Inflation Expectations in the Monetary Policy Promoting
PhD Victoria Cociug, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
PhD Olga Hinev, Academy of Economic Studies, Chisinau, Republic of Moldova
3. The Bank Value Estimation Problem
PhD Victoria Cociug, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
PhD Victoria Postolache, Alecu Russo State University, Bălţi, Republic of Moldova
4. Treatment of the Exposures Regime in Macro prudential Approach vs. the Micro prudential – the Example of the Republic of Moldova
PhD Victoria Cociug, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
PhD Denis Malendra, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
5. Concerns of the National Agency for Fiscal Administration on Virtual Money Transactions on Romanian Territory
Nicu-Răzvan Dobârceanu, National Agency for Fiscal Administration, Bucharest, Romania
6. Future of Virtual Currency
PhD Edith Mihaela Dobrescu, Institute for World Economy, Romanian Academy, Bucharest, Romania
PhD Emilian M. Dobrescu, Institute for National Economy, Romanian Academy, Bucharest, Romania
7. Country rating in global financial architecture
Cătălin Drăgoi, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
8. Consideration on the EXIMBANK rating calculation model
Cătălin Drăgoi, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
9. Financial Crises in Republic of Moldova: Essence, Particularities and Ways of Prevention
PhD Valentina Fetiniuc, International Institute of Management IMI-NOVA, Chisinau, Republic of Moldova
PhD Luchian Ivan, International Institute of Management IMI-NOVA, Chisinau, Republic of Moldova
10. Banking System – Present and Perspectives. Comparative Analysis Republic of Moldova and Romania
PhD Cristina Gănescu, Constantin Brâncoveanu University, Pitesti, Romania
PhD Victoria Postolache, Alecu Russo State University, Bălţi, Republic of Moldova
11. The Poorest in the World Pays Crisis
PhD(c) Sergiu Gherbovet, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
12. Hesitant Attempts Towards Normalizing Monetary Policies
PhD Lucian C. Ionescu, Institute for Studies on Finance & Banking, Bucharest, Romania
13. Financial and Banking Problems Facing Romania in the Current and Future Period
PhD Paul Marinescu, University of Bucharest, Romania
PhD(c) Otilia Elena Manta, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
14. Characteristics of Contemporary Monetary Policies of Major Central Banks in the Post-Crisis Domestic and International Context
PhD Camelia Milea, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania

Section III: International Economics and Finance
Academy House, B building, 5th floor, Room 5329
October 27, 2017, Hours 1330 – 1630
Moderator:
– PhD Iulia Lupu, Senior Scientific Researcher, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
Scientific secretary:
– PhD Adina Criste, Scientific Researcher II, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
1. New Trends Affecting Human Resources in the Financial Sector (Skype)
PhD Spyridon Avlonitis, Institute for International and European Studies, International University of Georgia (Gorgasali University), Athens, Greece
PhD Alexandra Vernardaki, Institute for International and European Studies, International University of Georgia (Gorgasali University), Athens, Greece
2. Aspects of the Informal Financial Sector in Romania – Historical Perspective
PhD Tudor Ciumara, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
3. Comparison and Linkage Between the Formal and Informal Financial Sectors
PhD Tudor Ciumara, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
4. Cross Border Connections in the Central Banks’ Policy
PhD Adina Criste, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
5. European Policy on Increasing the Competitiveness of the Financial Industry, a Key Factor for Job Creation;
PhD Panos Gredis, European Union Experts (EUE) – Athens, Greece
European Public Law Organization (EPLO), Brussels, Belgium
PhD(c) Otilia Elena Manta, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
6. SMEs’ growth under financing constraints and banking markets integration in the euro area
PhD Claudia Girardone, University of Essex, Great Britain
PhD Raffaella Calabrese, Business School, University of Edinburgh, Great Britain
PhD Maricica Moscalu, University of Economic Studies, Bucharest, Romania
7. EU Programs in Research Field
PhD Roger Horam, European Development Innovation Network (EDINet), Edinburgh, United Kingdom
PhD(c) Otilia Elena Manta, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
8. Central Banks and Financial Markets. Adjustments to a New Reality
PhD Iulia Lupu, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
9. Global Trend in Finance (video)
PhD Elhusseiny Mahdy, California State University, USA
PhD(c) Otilia Elena Manta, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
10. Consulting in Financial Services
PhD Ștefan Mantea, Agrosilvica Biodiversity Studies and Research Center „Acad. David Davidescu „, Bucharest, Romania
PhD(c) Otilia Elena Manta, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
11. The Relation Between Official Development Assistance and International Trade Flows – Insights from Economic Theory
PhD Eduard Marinov, Economic Research Institute at BAS, Sofia, Bulgaria
12. The Importance of the Counter – Monetary Revolution in the History of European Monetary Policy for Exiting the Financial Crisis
Msd Patrick Mehedințeanu, University Politehnica of Bucharest, Romania
13. Financial Solutions Globtech – Fintech
PhD Enzo Reali, European Union Expert, Brussels, Belgium
PhD Nedelchev Georgi, European Union Expert, Brussels, Belgium

Section IV: Corporate and Personal Finance
Academy House, B building, 5th floor, Room 5322
October 27, 2017, Hours 1330 – 1530
Moderator:
– PhD Mihail Dimitriu, Scientific Researcher II, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
Scientific secretary:
– PhD Nicoleta Mihăilă, Scientific Researcher III, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
1. Enterprise Value Management in Crisis Situation: Accounting and Financial Approaches
PhD(c) Iurie Beșliu, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
2. Microfinance in Europe: A Survey of EMN-MFC Members (Skype)
PhD Fabrizio Botti, European Microfinance Network, Brussels, Belgium
PhD Diego Luigi Dagradi, European Microfinance Network, Brussels, Belgium
PhD Luca Maria Torre, European Microfinance Network, Brussels, Belgium
PhD Nicola Benaglio, European Microfinance Network, Brussels, Belgium
3. The Microcredit Model as Possible Instrument for Rural and Local Development
PhD Tommaso Busini, European Academy, Brussels, Belgium
4. Consideration Regarding Taxation in Poland and Romania
PhD Elena Lucia Croitoru, Romanian American University, Bucharest, Romania
5. The impact of fiscal policies on sustainable economic development in the EURO zone
PhD Elena Lucia Croitoru, Romanian American University, Bucharest, Romania
PhD Gabriel Iordache, Romanian American University, Bucharest, Romania
6. Financing the Real Economy – Prerequisites for Improving the Performance of Financial Institutions
PhD Levente Katona, Borealis Akademia, Budapest, Hungary
PhD Mary Laszlo, Borealis Akademia, Budapest, Hungary
7. Currency, Financial System and virtual Space. A Microeconomic Approach
PhD Mihail Dimitriu, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
8. Structure of Competition Assessment at Microeconomic Level
PhD(c) Silvia Elena Isachi, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
9. Nature and Competitive Advantage of Multinationals
PhD(c) Silvia Elena Isachi, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
PhD Angela Timuș, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
10. Innovations in Digital Finance
PhD(c) Otilia Elena Manta, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
11. Dependent Consumer Behaviors,
PhD Andra Mărculescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
12. A Theoretical Approach about New Trends in Taxation at National and International Level – BEPS and its Implications on Romania
PhD Nicoleta Mihăilă, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
13. US Eximbank – Financial Instruments (Skype)
PhD Richard Pearson, US Eximbank, Washington DC, USA
14. Market Connections and Strategies Actual Banks in Romania
PhD Silviu Marius Șeitan, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
15. Redesigning Human Capital Using Performance Benchmarking
PhD Cosmin Şerbănescu, National Internal Control Institute, Bucharest, Romania
PhD Adrian Vintilescu – Belciug, National Internal Control Institute, Bucharest, Romania
PhD Lăcrămioara Corcheș, National Internal Control Institute, Bucharest, Romania
PhD Daniela Crețu, National Internal Control Institute, Bucharest, Romania
16. Contribution of Internal Audit to Effectiveness of Managerial Decision
PhD Emilia Vasile, Athenaeum University, Bucharest, Romania
17. Evaluation of Research Funding in NDSU
PhD Thomas I. Wahl, College of Graduate and Interdisciplinary Studies, Agribusiness and Applied Economics North Dakota State University, North Dakota, USA
PhD(c) Otilia Elena Manta, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
18. E-business with E-Payment – Alipay Wechat Pay (video)
PhD Xiao-Guang Yue, FFIETI, Hong Kong, China

Section V: Sustainable Economic Development
Academy House, B building, 5th floor, Room 5311
October 27, 2017, Hours 1330 – 1630
Moderator:
– PhD Gabriela Cornelia Piciu, Scientific Researcher II, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”,
Romanian Academy, Bucharest, Romania
Scientific secretary:
– Georgiana Chiţiga, Scientific Researcher, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
1. Is Public Debt a Way Towards Circular Economy?
PhD Alina Georgeta Ailincă, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
PhD Gabriela Cornelia Piciu, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
2. Reconsidering the Concept of Economic Time According to the Sustainable Development Paradigm
PhD Alina Georgeta Ailincă, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
Florin Bălășescu, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
3. Financial Aspects of Plasticulture: the Frontier of Bio-Degradable Mulching
PhD Alessandro Arioli, EDU WORLD Holding, Torino, Italy
4. Sustainable dimension of the FDI
Camelia Băltărețu, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
5. 2007 – 2017 FDI dimension of the FDI
Camelia Băltărețu, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
6. Sustainable Development – From Theory to Practice. An Incursion in the International Global Approaches
PhD Mioara Borza, ”Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi, Romania
7. Waste Management in the Context of the Implementation of the Circular Economy
PhD Violeta Bran, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania
8. Investments – Determinant of Regional Economic Growth in the Republic of Moldova
PhD Maria Cojocaru, Moldova State University, Chisinau, Republic of Moldova
PhD(c) Cătălina Davâdov, Moldova State University, Chisinau, Republic of Moldova
9. Evolution of External Assistance in the Republic of Moldova in 2016 and Recommendations for Improving its Coordination Mechanism
PhD Ina Crețu, State Chancellery of the Republic of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
PhD(c) Ala Oberșt, Technical University from Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
10. Rural Development Plans – a Tool for Financing Sustainable Development in EU
PhD Andreea Emanuela Drăgoi, Institute for World Economy, Bucharest, Romania
11. Financial Impact of the Biointellipro LLC Solution
PhD Kai Duh, Maryland University, USA
PhD Martin Lo, Maryland University, USA
PhD(c) Otilia Elena Manta, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
12. Money Creation Issues
PhD(c) Sergiu Gherbovet, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
13. Integrated Energy Financing from Renewable Sources in the Context of Sustainable Development
Georgiana Chiţiga, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
PhD Valeriu Savu, NR&D Institute for Optoelectronics – INOE 2000, Magurele, Ilfov, Romania
14. The promotion of Electricity from Renewable Energy Sources in Romania
Georgiana Chiţiga, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”, Romanian Academy, Bucharest, Romania
15. The Problem of Banking Sector Vulnerability Assessment in the Context of Securing Financial Stability in the Republic of Moldova
PhD(c) Vadim Lopotenco, The Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
16. Social Marketing in Health Policy Implementation – from the Financial Perspective to Social Determinants of Health
PhD Viorel Mihăilă, University of Bucharest, Bucharest, Romania
17. Impact of Climatic Change in Finance
PhD Sorin Muresan, University of Applied Science, Würzburg, Germany
18. The Necessity and the Role of Agro intelligence Analysis for Economic-Financial Risk Management in Decision-Making Process
PhD(c) Mădălina Steluța Pătrășescu Neacșu, Agrointelligence SISA, Bucharest, Romania
19. Aspects of Sustainability of Environmental Costs
PhD Gabriela Cornelia Piciu, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
PhD Valeriu Savu, NR&D Institute for Optoelectronics – INOE 2000, Magurele, Ilfov, Romania
20. Sustainable SMEs Development Model in the Circular Economy
PhD Gabriela Cornelia Piciu, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
21. Sustainable Economic Development and the Contribution of Religions
PhD Raffaele Santoro, University of Campania „Luigi Vanvitelli” – Pontifical University Urbaniana
22. Minimizing Costs for Cherenkov Cone Determination of Electromagnetic Radiation in Saline Environment
PhD Valeriu Savu, NR&D Institute for Optoelectronics – INOE 2000, Magurele, Ilfov, Romania
PhD Mădălin Ion Rusu, NR&D Institute for Optoelectronics – INOE 2000, Magurele, Ilfov, Romania
PhD Daniel Tenciu, NR&D Institute for Optoelectronics – INOE 2000, Magurele, Ilfov, Romania
Georgiana Chițiga, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
PhD Gabriela Cornelia Piciu, Centre for Financial and Monetary Research – Victor Slăvescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
23. Conceptual Approach to Competitiveness in Regional Development
PhD(c) Marcela Ramona Puică, SNSPA, Bucharest, Romania
24. Study on the Evolution of Agriculture in the South-Muntenia Region
PhD Elena Soare, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania
PhD Irina Adriana Chiurciu, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania
25. Trends in the Labor Market in the North-East Region of Romania
PhD Elena Soare, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania
PhD Irina Adriana Chiurciu, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania
26. The Evolution of Green Certificates in Romania
PhD Carmen Trică, University of Economic Studies, Bucharest, Romania
27. Some Remarks on Incommensurability, śūnyatā and „High Strangeness”
PhD Narcis Zărnescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania
28. Foreign Banks` Activity in Romania – Under the Sign of Ethics and CSR or Under the Profit`s Sign?
PhD Marian Cătălin Voica, Petroleum-Gas University, Ploiesti, Romania
PhD Mirela Panait, Petroleum-Gas University, Ploiesti, Romania

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: