A 69-a Conferinţă Internaţională a Comitetului Internaţional de Petrografie a Cărbunilor şi Materialului Organic

Material documentar realizat de Dr. Georgeta Predeanu,
Președinte al Conferinței ICCP2017

16_bis

Academia Română şi la Biblioteca Academiei Române au găzduit, între 3-9 septembrie 2017, cea de-a 69-a Conferinţă Internaţională a Comitetului Internaţional de Petrografie a Cărbunilor şi Materialului Organic.

Manifestare a fost organizată sub egida Academiei Române, cu susţinerea şi colaborarea “International Committee For Coal And Organic Petrology” (ICCP), reprezentat de Preşedintele ICCP, Dr. Angeles Gomez Borrego (Instituto National del Carbon, Oviedo, Spania), de Comitetul Executiv ICCP şi de Consiliul ştiinţific ICCP, care au onorat cu prezența conferința desfășurată la București.

Organizatorii/co-organizatorii: Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), Universitatea din Bucureşti (UB) şi Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) – reprezentând la nivel național autoritatea, forurile competente şi elita universitară asociată tematicii domeniului – au conlucrat perfect pentru buna desfășurare a evenimentului, cu scopul de a susţine şi promova cercetarea ştiinţifică interdisciplinară şi exploratorie din România şi pe plan internaţional.

Cercetarea petrografică în Europa și în lume. Rolul “International Committee For Coal And Organic Petrology (ICCP)”
Comitetul Internațional de Petrografie a Cărbunilor și Materialului Organic (ICCP) http://www.iccop.org a desfășurat încă de la înființare, în 1953 în Geleen (Olanda), o intensă muncă de dezvoltare a acestei discipline. ICCP a elaborat terminologiile și nomenclaturile acceptate internațional pentru cărbuni și materialul organic din rocile sursă petrolieră, promovând standardizarea internațională și metodele analitice de cercetare microscopică.

Cercetarea petrografică prin microscopie optică, ce se efectuează pe plan mondial de peste opt decenii, reprezintă și în prezent o disciplină de vârf în studiul materialului organic sedimentar de origine – cărbuni, roci sursă generatoare de hidrocarburi, șisturi bituminoase – și al produselor pregătite pentru utilizare.

Activitatea desfăşurată de cercetătorii petrografi în perioada 1920-1950, cu aproape trei decenii înaintea înfiinţării ICCP, a contribuit în mod nemijlocit la punerea bazelor Comunităţii Cărbunelui şi Oţelului în 1952. Pentru dezvoltarea sectoarelor industriale de bază ale Europei deceniului cinci (cărbune şi oţel) cercetările întreprinse de oamenii de ştiinţă petrografi au fost cruciale pentru piaţa comună, care a permis punerea bazelor Comunității Europene în 1957 de către ţările cu reprezentativitate marcantă şi în cadrul ICCP (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda).

Cercetarea petrografică în România

Activitatea științifică desfășurată în România în ultimele șase decenii în domeniul cărbunelui și petrografiei organice a însoțit îndeaproape domeniile geologie, minerit, energie și carbochimie dezvoltate și diversificate în funcție de tendințele naționale și internaționale în domeniul oțelului, energiei și producției de materiale carbonice. Fără îndoială, abordarea diferitelor aspecte ale acestor domenii a necesitat o cercetare atentă petrografică, care a condus la dezvoltarea acestei discipline în țara noastră. Perspectiva oferită de această nouă întâlnire ICCP-2017 la București, după prima organizată în 1999, a oferit posibilitatea creşterii vizibilităţii contribuţiei cercetării petrografice româneşti la patrimoniul ştiinţific internaţional.

Un rol deosebit în dezvoltarea cercetării petrografice în țara noastră, ca și pe plan internațional, l-a constituit contribuția adusă de membrii activi români ai ICCP, dintre care menționăm: dr. ing. geolog Cornelia Bitoianu, prof. emerit Cornelia Panaitescu – Membru de onoare al ICCP, dr. ing. Georgeta Predeanu – membru între 2004-2012 în Consiliul Director al ICCP, dr. ing. Călin Dumitrescu, dr. ing. geolog Costel Nedelcu, prof. univ. dr. Nicolae Ticleanu, drd. ing. Geolog Maria Doina Ghiran, prof. univ. dr. Mihai Popa.

Conferinţa Internaţională de la București

Structura participanţilor şi reprezentativitate: ICCP are în prezent mai mult de 200 de membri din aproximativ 40 de țări din întreaga lume (www.iccop.org).

37.ICCP_poza grup_1
Poză de grup a membrilor ICCP și invitaților la conferință

La conferinţa ICCP-2017 au participat 126 cercetători din 20 țări: Africa de Sud, Anglia, Australia, Brazilia, Canada, Cehia, Germania, Grecia, India, Irak, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria. Aceştia au provenit din universităţi de prestigiu, precum: University of Southampton (UK), University of Porto (Portugalia), University of Coimbra (Portugalia), Hacettepe University (Ankara, Turcia), Masarik Univesity (Cehia), University of Patras (Grecia), Univesity of Silezia (Polonia), University of Queensland (Australia), University of Johannesburg (Africa de Sud), University of Belgrade (Serbia), Federal University of Rio de Janeiro (Brazilia), Universitatea Politehnica din București, Universitatea din București şi institute de cercetare faimoase, precum: Instituto Nacional del Carbón INCAR-CSIC (Spania), CSIR-Central Institute of Mining & Fuel Research (India), Geological Survey of Canada, US Geological Survey (SUA), Institute for Chemical Processing of Coal (Polonia), Indian Institute of Technology – Indian School of Mines (India), Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ al Academiei Române, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA și mari companii siderurgice, precum TATA Steel (India) şi de prospectare şi exploatare a ţiţeiului: OMV Petrom (România), Winterhall (Germania), Shell (Olanda).

1.jpg
Dr. Georgeta Predeanu – Președintele Comitetului de Organizare, membru ICCP (Universitatea Politehnica din București și Academia Română), Sesiunea Plenară, Aula Academiei Române, 4 sept. 2017

2
Acad. Bogdan C. Simionescu – Vicepreședinte al Academiei Române, membru de onoare al Comitetului de Organizare, Sesiunea Plenară, Aula Academiei Române, 4 sept. 2017

3
Prof. Mihai E. Popa, membru ICCP (Universitatea din București), Sesiunea Plenară, Aula Academiei Române, 4 sept. 2017

4.jpg
Dr. Vasile Şindilar (OMV Petrom, ICPT Câmpina), Sesiunea Plenară, Aula Academiei Române, 4 sept. 2017

5
Dr. Angeles G. Borrego – Președintele Comitetului Internațional de Petrografie a Cărbunilor și Materialului Organic (Instituto Nacional del Carbón INCAR-CSIC, Oviedo, Spania), Sesiunea Plenară, Aula Academiei Române, 4 sept. 2017

8
Membrii ICCP, Sesiunea Plenară, Aula Academiei Române, 4 sept. 2017

Principalele obiective ale conferinţei

 • Evidenţierea realizărilor şi progresului în domeniul petrografiei organice în ţările participante şi impactul lor asupra unor aplicaţii şi tehnologii de vârf prin prezentarea şi diseminarea stadiului actual de cunoştinţe în domeniu;
 • Promovarea științe petrografiei prin organizarea de dezbateri pentru cunoaşterea temelor cheie din cadrul programelor de acreditare (Single Coal Accreditation Program – SCAP; Dispersed Organic Matter – DOMVR), training (Dispersed Organic Matter – Integrating transmitted and reflected light microscopy), standardizare (Comisia I), studiul rocilor sursă (Comisia II), aplicatii industriale (Comisia III), metode microscopice de caracterizare a texturii şi structurii materialelor, caracterizarea cărbunelui și palynofaciesurilor/kerogenului, altele;
 • Intensificarea colaborărilor internaţionale şi integrarea specialiştilor români în Aria Europeana a Cercetării precum şi în programe internaţionale pentru creşterea vizibilităţii contribuţiei cercetării petrografice româneşti (UPB) la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a recunoaşterii internaţionale şi în domenii conexe (geologie, minerit, energie, materiale avansate, reciclare deşeuri);
 • Creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării şi susţinerea strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare în vederea creşterii nivelului ştiinţific şi tehnic în domeniul aplicaţiilor petrografiei organice în investigarea materialelor avansate şi deschiderea de noi direcţii de cercetare privind materialele avansate pentru stocare de energie;
 • Promovarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare dovedită în cadrul Strategiei Academiei Române pentru următorii 20 ani privind Resursele de combustibili fosili din subsolul ţării noastre precum şi elemente referitoare la Securitatea şi Eficienţa Energetică a României;
 • Asigurarea vizibilității lucrărilor manifestării științifice, prin editarea și publicarea:
  SDGG, 2017, Heft 92 (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, ISSN 1543-0537, care este publicaţia Societății Germane pentru Geoştiinte, nr. 92 din 2017) cuprinzând toate prezentările orale şi sub formă de poster ale manifestării ştiinţifice ICCP-2017 (67 abstracte de max. 2 pagini), editată de Schweitzerbart science publishers, Stuttgart, Germania (https://www.schweizerbart.de/series/sdgg), 156 pagini.
  “Pliocene Coals and Neogene Formations of the Prahova County: Field Trip Guide”. Autori: Mihai Emilian Popa, Georgeta Predeanu, Maria Doina Ghiran, Izabela Mariş, Roxana Pirnea. Editura Universitatii din Bucuresti, 2017, ISBN 978-606-16-0905-5, 66 pagini.
  – Revista “ICCP News” (ISSN 1445-4793) – Apariția în patru numere succesive no. 65-67 (publicate deja) şi no. 68 (în pregătire decembrie 2017).
  – Volum Special – dedicat evenimentului ICCP “Special Issue of International Journal of Coal Geology” (https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-coal-geology) a unui număr de max.15 lucrări selectate, în extenso. Revista a avut un Factor de Impact, în ultimii 5 ani, situat la vlaorea de 5,427.

Activităţi conexe

a) Sesiune Plenară organizată în data de 4 septembrie 2017, în scopul creşterii vizibilităţii contribuţiei româneşti la patrimoniul ştiinţific internaţional şi prezentarea realizărilor marcante ale industriei româneşti de profil în ultimul secol şi jumătate. În cadrul Sesiunii Plenare au fost prezentate 3 lucrări orale reprezentative pentru domeniile: resurse strategice româneşti, cărbuni şi ţiţei;

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Deschiderea Adunării Generale a ICCP, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“, Biblioteca Academiei Române 

9
Acad. Florin Filip – Directorul General al Bibliotecii Academiei Române, Dr. Angeles G. Borrego, Dr. Georgeta Predeanu, Dr. Romina Mihalache (Academia Română, membru al Comitetului de Organizare)

10
Acad. Florin Filip – Directorul General al Bibliotecii Academiei Române, vorbind despre anul omagial „150 ani de la înființarea Bibliotecii Academiei Române“ în Deschiderea Sesiunii ICCP2017, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“, Biblioteca Academiei Române

b) Simpozion “Advances in Applied Coal and Organic Petrology” organizat în data de 8 septembrie 2017, în vederea cunoaşterii realizărilor şi a stadiului dezvoltării din domeniul tematicii manifestării (Petrografie Organică), a integrării comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale. În cadrul Simpozionului au fost prezentate lucrări orale şi postere (acestea din urmă au fost expuse pe întreaga durată a manifestării, 3-9 septembrie 2017);

15
Participanți la ICCP2017 vizitând Sesiunea de Postere organizată în Sala de expoziții a Bibliotecii Academiei Române (3-9 sept. 2017)

c) Masă rotundă: “Coal Quo Vadis?” organizată în ziua de 8 septembrie, prin care s-a încercat să se clarifice tendinţele mondiale de utilizare a cărbunilor în contextul global al schimbărilor climatice;
d) Excursie geologică asociată Conferinţei anuale a ICCP 2017 (9 septembrie 2017) organizată în vederea vizitării unor obiective geologice importante. Traseul a inclus următoarele opriri pe teren: i) cariera de ligniți Filipeștii de Pădure, pentru vizitarea depozitelor de cărbuni de vârstă pliocenă din regiune; ii) salina Slănic Prahova, Muntele de sare de la Slănic Prahova (rezervație geologică) și Piatra Verde, pentru vizitarea depozitelor sedimentare terțiare;

45Vizitarea carierei de ligniți Filipeștii de Pădure – Excursie geologică (9 septembrie 2017)

Vizitarea salinei „Unirea“, Slănic Prahova – Excursie geologică (9 septembrie 2017)

49
Vizitarea Muntelui de sare de la Slănic Prahova (rezervație geologică) – Excursie geologică (9 septembrie 2017), membrii ICCP

48
Vizitarea Muntelui de sare de la Slănic Prahova (rezervație geologică) – Excursie geologică (9 septembrie 2017), Comitetul de Organizare (de la stânga la dreapta: Maria D. Ghiran, Jolanta Kus, Izabela Maris, Călin Dumitrescu, Georgeta Predeanu, Romina Mihalache și, jos: Mihai E. Popa)

e) Expoziţie de materiale specifice organizată pe toată durata manifestării: paleoflora – eșantioane unicat pe plan mondial (Universitatea din Bucureşti) şi subproduse obţinute din prelucrarea cărbunilor şi ţiţeiului (semicocs, cocs metalurgic, cocs brichete, cocs de smoală, cocs de petrol, materiale carbonice) (Universitatea Politehnica din Bucureşti). A fost evidenţiată specificitatea eșantioanelor prelevate din arealul Anina-Banat, cât şi a tehnologiilor româneşti de prelucrare a combustibililor, dezvoltate de specialiştii din domeniul tematicii manifestării şi aplicate în uzinele de profil din ţară între anii 1948-2000;

Eșantioane de roci cu plante fosile paleozoice și mezozoice (I), colecția Prof. Mihai E. Popa

Eșantioane de grafit natural, sisturi bituminoase și precursori de materiale carbonice (tip mangal și cărbune activ din xilit), colecția Laborator carbochimie – UPB
Eșantioane de brichete din lignit și huile de Lupeni, cocs metallurgic, cocs brichete, smoală tare, cocs de smoală și cocs de petrol (brut și calcinat), subproduse chimice, colecția Laborator carbochimie – UPB

bty
Membrii ICCP vizitând zona cu fosile marine cretacice Rudisti, jud. Cluj (https://flickr.com/photos/pachypteris) din stația de metrou Politehnica

Stația de metrou Politehnica – exemple de fosile marine cretacice Rudiști, jud. Cluj

f) Expoziție de literatură știintifică în domeniul cărbunilor, ţiţeiului şi energiei. Au fost prezentate cărţi de geologie şi prelucrare a combustibililor, reviste de specialitate din care au rezultat preocupările de pionierat ale geologilor şi chimiştilor din România în acest domeniu la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a aportului cercetărilor petrografice din România în domenii de pionierat, unele neabordate pe plan internaţional;

Acad. Bogdan C. Simionescu, Prof. Aurelia Meghea (Universitatea Politehnica din București și Academia Română), Dr. Georgeta Predeanu, Dr. Romina Mihalache vizitând Expoziția de materiale specifice și de literatură știintifică în domeniul cărbunilor, ţiţeiului şi energiei, organizată în Sala de expoziții a Bibliotecii Academiei Române (3-9 sept. 2017)
Acad. Florin Filip și Dr. Georgeta Predeanu – Expoziția de materiale specifice și de literatură știintifică în domeniul cărbunilor, ţiţeiului şi energiei, organizată în Sala de expoziții a Bibliotecii Academiei Române (3-9 sept. 2017)

g) Promovarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare dovedită în cadrul Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 ani, elaborată de Academia Română privind Resursele de combustibili fosili din subsolul ţării noastre, prin prezentarea celor 5 volume, Editura Academiei Române, 2015-2017.


h) Expoziţie de microscopie (Zeiss, Olympus) organizată pe toată durata manifestării pentru evidenţierea echipamentelor de cercetare utilizate de specialiştii din domeniul tematicii manifestării şi sesiuni practice experimentale realizate pe probe/mostre şi etaloane aduse de participanţi, pentru utilizarea acestora în vederea creşterii calităţii acurateţii rezultatelor cercetării. Au fost prezentate informaţii privind echipamentele de laborator utilizate pentru pregatirea probelor necesare studiului microscopic de către firmele Analytik Jena şi Nitech (sponsori ai evenimentului).

Sesiunea de microscopie organizată în cadrul Expoziţiei de microscopie (Zeiss, Olympus) organizată pe toată durata manifestării și aparatura de laborator (Analytik Jena si Nitech) organizată pe toată durata manifestării

Concluzii

 • Tematica diversă şi complexă a lucrărilor de cercetare propuse în cadrul agendei manifestării ICCP2017;
 • Numărul şi diversitatea lucrărilor care au fost prezentate în cadrul Sesiunii Plenare şi Simpozionului. Comunicări 67, din care: Prelegeri invitate: 4; Prezentări orale: 14; Prezentări poster: 49;
 • Numărul de participanţi: ridicat (126 participanti, numar mai mare decit cel prognozat initial), comparativ cu ediţiile anterioare;
 • Prestigiul oamenilor de ştiinţă care au oferit oportunităţi de iniţiere şi dezvoltare a unor noi colaborări internaţionale deosebite, dar şi continuarea celor deja existente;
 • Interesul arătat de participanți pentru tematica conferinței și oportunitățile oferite de cercetările petrografice în domenii variate ca energie, mediu, știința materialelor;
 • Desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor în spaţiile alocate manifestării precum şi managementul acestora (închiriere şi amenajare spaţii) s-a realizat conform planificării iniţiale, fapt ce a oferit un cadru adecvat conferinţei ICCP2017, la standarde înalte, asigurate de firma SC TRIMA Events SRL (http://trima-events.ro);
 • Aprecieri pozitive primite din partea unor personalităţi ştiinţifice remarcabile care au participat şi/sau au vizitat expoziţiile organizate în cadrul evenimentului: Acad. Bogdan C. Simionescu, Acad. Nicolae Panin, Acad. Florin Filip, precum şi dintre participanţii străini: Dr. Angeles Borrego etc.;
 • Această conferinţă a oferit o oportunitate unică pentru discuţii multidisciplinare implicând geologi, ingineri chimişti de combustibili şi sinteze organice, precum şi specialişti în ştiinţa materialelor;
 • Perfecționarea metodelor de investigare prin microscopie optică, prin prezentarea câtorva echipamente specifice în vederea caracterizării complexe a combustibililor cheie, cărbuni şi ţiţei;
 • Necesitatea prospectării de resurse energetice fosile şi evaluarea critică a ultimelor realizări în relaţie cu aplicaţiile tehnologice de vârf din domeniile: metalurgic, explorare petroliferă, stocare CO2, materiale carbonice, altele;
 • Dezvoltarea de activităţi de cercetare în colective interdisciplinare internaţionale în cadrul cărora s-au promovat aplicaţii ale petrografiei organice în studiul materialelor noi (nanomateriale carbonice, materiale carbonice de top, cărbuni activi, ca precursori în aplicaţii şi tehnologii de vârf – grafene) care pun în evidenţă realizările şi progresul în acest domeniu şi impactul acestora asupra unor aplicaţii având ca ţintă tehnologii din domeniul materialelor cu impact energetic major (de ex. baterii hibrid);
 • Creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii româneşti privind importanţa cercetării şi susţinerea strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare în vederea creşterii nivelului ştiinţific şi tehnic în domeniul aplicaţiilor petrografiei organice în investigarea materialelor avansate şi deschiderea de noi direcţii de cercetare;
 • Creşterii vizibilităţii contribuţiei cercetării petrografice româneşti la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a recunoaşterii internaţionale şi în domenii conexe (geologie, minerit, energie, materiale avansate, reciclare deşeuri);
 • Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale prin coordonarea grupului de lucru al ICCP “Microscopia Materialelor Carbonice”, grup format din cercetători din 10 țări;
 • Participarea unor tineri studenți geologi aflați în ciclurile de licență, masterat și doctorat.

Premierea participării cu lucrări a unor tineri studenți geologi aflați în ciclurile de licență, masterat și doctorat din România, Portugalia și Grecia. Premiile au constat în cărți donate de Editura Nemira.

Conferința internațională găzduită anul acesta de România, desfășurată sub egida Academiei Române, s-a situat la nivelul celor mai prestigioase conferinţe ale ICCP organizate până acum, bucurându-se de participarea unor mari specialiști ai domeniului, care au evaluat această manifestare ca o acţiune ştiinţifică memorabilă şi un model de colaborare organizatorică de excepţie.

Între succesele remarcabile ale acestei manifestări științifice trebuie amintit gradul sporit de vizibilitate, potențat de calitatea publicaţiilor în care sunt diseminate rezultatele cercetărilor petrografice prezentate în cadrul conferinţei ICCP2017.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: