Lexicografia academică românească. Provocările informatizării

În perioada 14-15 mai a.c., s-a desfăşurat la Academia Română – Filiala Iaşi workshop-ul Lexicografia academică românească. Provocările informatizării, organizat de Departamentul de Lexicologie – Lexicografie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide“. Ajunsă la a IV-a ediţie, manifestarea a avut ca principal obiectiv promovarea experienţei în domeniul informatizării cercetării lexicografice româneşti din cadrul Institutului „A. Philippide“, punerea în evidenţă a problemelor întâmpinate şi a soluţiilor descoperite şi, mai ales, a reuşitelor obţinute de noi sau de colegi din alte instituţii din ţară implicaţi în acest proces.

Ediţia din anul acesta şi a propus o deschidere a perspectivei de abordare a subiectului printr o masă rotundă la care au fost invitaţi specialişti din diverse domenii, alături de specialiştii lexicografi din cadrul Institutului „A. Philippide“, pentru a dezbate Lexicografia actuală din perspectiva publicului ţintă. Subliniem participarea, on line, a dr. Maria Aldea, de la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj şi a unei grupe de studente din anul al II-lea de master cu specializarea lingvistică. Dialogul a fost cu atât mai binevenit cu cât una dintre comunicările susţinute de dr. Elena Isabelle Tamba de la Institutul „A. Philippide“ din Iaşi a avut ca referinţă primul dicţionar românesc digitizat integral şi cu liber acces în mediul virtual, rezultat demn de cele mai bune aprecieri al proiectului Lexiconul de la Buda (1825). Ediţie emendată şi prelucrată electronic pentru consultare on-line (2011-2013) coordonat de colega noastră de la UBB (http://www.bcucluj.ro/lexiconuldelabuda).

Remarcabil este faptul că, în mediul universitar, manifestarea Institutului „A. Philippide“ are un prestigiu recunoscut, de vreme ce specialişti precum dr. Petronela Savu, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, au participat la workshop tocmai pentru a lua contact cu bunele practici în procesul de creare a unor resurse şi dicţionare electronice dedicate limbii române în relaţie cu alte limbi (engleza, în cazul de faţă). Dialogul dintre lingvişti şi specialişti informaticieni în domeniul procesării limbajului natural, între care profesorul dr. Dan Cristea de la Facultatea de Informatică a Universităţii ieşene, s a vădit, încă o dată, constructiv şi salutar. Secţiuni speciale au fost dedicate, şi anul acesta, prezentării rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie, derulate în cadrul Departamentului de Lexicologie – Lexicografie ieşean (EneL – European Network of e-Lexicography http://www.elexicography.eu/ şi Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic http://dfa.philippide.ro/ro/index.php).

Prin discuţiile ce au urmat fiecărei comunicări ştiinţifice, dar mai ales în urma prezentărilor şi a dezbaterilor din cadrul mesei rotunde, am ajuns la o serie de concluzii, printre care merită menţionate următoarele: primul dicţionar modern bilingv neogrec-român, român-neogrec, publicat în 1935, la Constanţa, de H. Sarafidi va fi propus pentru includerea în Bibliografia DLR, ca izvor secundar de foarte bună calitate, necesar documentării, dar şi ca izvor direct (având în vedere conservarea unor cuvinte şi forme româneşti arhaice ori regionale, rare); necesitatea creării unui portal european în care să fie integrate dicţionarele româneşti, academice sau nu, reprezentative pentru ilustrarea evoluţiei limbii române şi care să ofere cercetătorilor străini informaţii cât mai elocvente şi mai fundamentate ştiinţific despre lexicul limbii române; necesitatea realizării de dicţionare academice în format electronic este de ordinul evidenţei; importantă este, însă, şi maniera de publicare a textelor, una dintre cele mai potrivite la ora actuală fiind utilizarea formatului e-pub, adaptabil oricărui mijloc de acces la lucrările editate electronic (computer, laptop, tableta, smartphone etc.); necesitatea realizării unor instrumente specifice învăţării limbii române ca limbă străină ori a limbii române ca a doua limbă, în format electronic: corpusuri, dicţionare speciale ş.a., utile deopotrivă studenţilor şi specialiştilor străini interesaţi de limba română, precum şi copiilor din familiile de români plecaţi, temporar sau nu, în străinătate.

Corespondenţă de la Iaşi de cercet. dr. Gabriela Haja,
Institutul de Filologie Română „A. Philippide“

 

PROGRAM WORKSHOP

Joi, 14 mai 2015
Academia Română, Filiala din Iaşi, Sala de conferinţe
Moderator: Gabriela Haja

10:00 – 10:15 Deschidere
10:15 – 10:45 Mioara Dragomir (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi), Un dicţionar bilingv eleno-român din secolul al XX-lea (prea) puţin cunoscut
10:40 – 11:15 Elena Isabelle Tamba (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi), Lexiconul de la Buda – ediţie electronică on-line
11:15 – 11:45 Petronela Savin (Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău), Colecţie electronică contrastivă româno-engleză de frazeologisme referitoare la hrănire. Rezultate preliminare

Masă rotundă
12:15 – 13:00 Lexicografia actuală din perspectiva publicului-ţintă Invitaţi: Cercetătorii din Departamentele de Lexicologie – Lexicografie, Toponimie, Istorie literară, Dialectologie, Maria Aldea (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca), Ludmila Branişte (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi), Dan Cristea (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi), Ana-Maria Minuţ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi), Gina Nimigean (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

Prezentare de proiect
13:00 – 13:30 Marius Radu Clim (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi), ENeL: European Network of e Lexicography – crearea unui portal de dicţionare europene

 

Vineri, 15 mai 2015
Academia Română, Filiala din Iaşi, Sala de conferinţe
Moderator: Gabriela Haja

10:00 – 10:30 Mădălin-Ionel Patraşcu (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi), Formate textuale (digitale): uzanțe, implicații și beneficii
10:30 – 11:00 Mariana Flaişer (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”, Iaşi), Termeni despre vreme în unele scrieri memorialistice românești

Prezentare de proiect
Moderator: Cristina Florescu
11:30 – 12:30 Alina Bursuc, Cristina Cărăbuş, Cristina Florescu, Laura Manea, Mădălin Ionel Patraşcu, Elena Isabelle Tamba (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi), Coordonatele studiilor lingvistice în proiectul: Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a stărilor atmosferice (PN-II-ID-PCE-2011-3-0656)

12:30 – 12:45 Concluzii şi perspective

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: