Ziua lui Eminescu – Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Academia Română

Joi, 15 ianuarie 2015, ora 10.00, în Aula Academiei Române, a fost omagiată în cadrul unei sesiuni solemne Ziua Culturii Naționale, eveniment organizat de Academia Română și Fundația Națională pentru Știință și Artă.

Alături de membrii Academiei Române, au participat Ministrul Educației și Cercetării Științifice, Mihai Sorin Cîmpean, Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, domnul Emil Constantinescu, fostul Președinte al României, IPSS Ioan Robu, arhiepiscop și mitropolit romano-catolic de București, membru de onoare al Academiei Române, înalte personalități ale vieții publice și culturale.

Festivitatea s-a deschis cu alocuțiunile rostite de Președintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, și de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Daniel, membru de onoare al Academiei Române, urmate de Mesajul transmis de Președintele României, Excelența Sa Klaus Werner Johannis şi de discursul prim ministrului Victor Ponta.

DSCN7334DSCN7335 DSCN7328Președintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad:

„Ziua de 15 ianuarie este o zi de mare sărbătoare pentru poporul român. Este ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu, poetul nostru naţional, şi printr-o fericită iniţiativă a Academiei Române, susţinută atunci de conducerea ţării, este şi Ziua Naţională a Culturii. Nu se putea o unire mai potrivită a celor două sărbători sub auspiciilor cărora poporul român îşi începe fiecare an. Pentru românii de pretutindeni Mihai Eminescu a fost şi va rămâne «omul deplin al culturii româneşti», după cum l-a numit Constantin Noica. […]

Moştenirea lăsată de Mihai Eminescu este enormă. Frumuseţea limbii româneşti, profunzimea gândirii, dragostea de patrie, de trecutul şi de tradiţiile poporului român, toate se regăsesc în opera lui poetică, de prozator şi de publicist.

De la înfiinţarea ei în 1866 şi până astăzi, Academia Română a cultivat marile valori ale culturii româneşti. Academia nu este numai păstrătoarea marii avuţii reprezentată de manuscrisele lui Mihai Eminescu, donate în 1912 de Titu Maiorescu, astăzi facsimilate în întregime, dar şi principala instituţie care neîntrerupt s-a preocupat şi se preocupă neîncetat de studierea şi publicarea operei eminesciene şi a numeroase volume de analiză ale acesteia. Este omagiul pe care instituţia noastră îl aduce mereu şi mereu poetului nostru naţional.

Înfiinţată pentru cultivarea limbii române, pentru studierea istoriei naţionale, a ştiinţelor şi artelor, Academia Română a promovat continuu cultura naţională în înţelesul ei cel mai larg. Într-o lume care tinde să se globalizeze, o academie naţională europeană, aşa cum este Academia Română, are astăzi o misiune urgentă şi de mare responsabilitate: să medieze corect între tendinţa integrării, mondializării şi identitatea naţională. Rolul ei predominant este fără îndoială acela de a apăra identitatea culturală a ţării, adică valorile ei spirituale profunde, irepetabile, ţinând cont şi de tendinţele actuale ale dezvoltării umanităţii.

Ziua Naţională a culturii este un moment în care privim la ceea ce s-a înfăptuit şi trebuie să bine gândim la ceea ce avem de realizat pentru întărirea unităţii naţionale, a afirmării naţiunii române, a marilor ei valori culturale în ţară şi în lume, pentru a dovedi tuturor că Ţara are «la trecutu-i mare, mare viitor»“.

Mesajul integral poate fi văzut pe site-ul TVR: http://stiri.tvr.ro/embed.php?video_id=80760

***

DSC_0068Mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis, citit de consilierul prezidențial Sergiu Nistor:

„Sub această augustă cupolă a Academiei Române cuvântul oamenilor politici trebuie să se audă ponderat. Când se vorbeşte despre cultură şi rolul său în societatea noastră contemporană autorităţile statului şi cei care le reprezintă trebuie în primul rând să asculte, şi apoi să înţeleagă, după cum spunea D. Gusti, cum pot construi şi menţine «o atmosferă de libertate, spontaneitate şi specificitate (…) în condiţii prielnice de dezvoltare, descoperind, stimulând şi organizând colaborarea tuturor elementelor culturale ale ţării». Dacă însă privim cultura ca o sublimare a libertăţii atunci în acest punct, şi poate doar aici, cultura şi politicul se pot întâlni şi trebuie să se potenţeze reciproc.

Este datoria mea ca, dat fiind scurtul răstimp de la învestirea în cea mai înaltă demnitate în Stat, să folosesc acest prilej şi acest loc pentru a exprima întreaga mea apreciere, respect şi gratitudine celor care prin creația lor, zi de zi, şi uneori mai degrabă zi şi noapte, adaugă la patrimoniul creativ şi la identitatea culturală a României.

Înţeleg totodată că rolul nostru, începând cu Preşedintele şi continuând cu înalţii demnitari ai executivului şi legislativului, nu este doar acela de a fi prezenţi la marile aniversări culturale şi de a saluta cultura şi truditorii ei, ci cu precădere acela de a lucra în slujba valorilor culturale după puterile, atribuţiile şi responsabilităţile fiecăruia.“

Mesajul integral poate fi văzut pe site-ul TVR: http://stiri.tvr.ro/embed.php?video_id=80761

***

DSC_0081Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României:

„Este îndeobşte cunoscut că primele forme de cultură evoluată sunt legate de cult: cărţi, şcoli, artă şi altele. Credinţa creştină sfinţeşte sufletul poporului şi transfigurează cultura într-o comuniune între generaţii, iar cultura la rândul ei ajută credinţa să se exprime în mod dinamic şi durabil. Aşadar, credinţa şi cultura nu sunt două entităţi paralele, ci deşi distincte ele se întrepătrund şi se conţin reciproc. Cultura oferă sol fertil credinţei, iar credinţa face să rodească perenitatea culturii ca pe o Liturghie a identităţii unui popor săvârşită în devenire şi dăinuire spre slava lui Dumnezeu Domnul istoriei şi demnitatea neamului.“

Mesajul integral poate fi văzut pe site-ul TVR: http://stiri.tvr.ro/embed.php?video_id=80763

***

DSC_0094Prim ministrul al României, Victor Ponta:

„Aș vrea să felicit Academia Română pentru organizarea acestui eveniment, Ziua Culturii Naționale, ziua poetului național, și pentru activitatea în sine constantă pe care o desfășurați în îndeplinirea rolului fundamental de sprijinire a culturii, educației, cercetării, în cei peste 150 de ani de existență ai acestei instituții fundamentale.

Aş vrea de asemeni să folosesc acest moment special pentru a-mi exprima convingerea că România are nevoie şi de un acord politic pentru o strategie pe termen lung legată de cultură. Cum sprijinim din punct de vedere politic, executiv, legislativ, acest domeniu fundamental pentru orice fel de ţară? Şi mai ales cum facem să nu schimbăm această strategie odată cu fiecare schimbare de ministru, de guvern, de parlament, de preşedinte? Cred că este un obiectiv fundamental, care poate fi atins cu sprijinul şi cu implicarea celor prezenţi astăzi, aici, sub cupola Academiei Naţionale, și cred că este și o oportunitate în istorie, nu în orice moment, sau de către oricine, pot fi încheiate asemenea acorduri și pot fi construite strategii. Cred că anul 2015 este un asemenea moment, este o oportunitate, și aș vrea să vă rog pe toți cei care ați trăit viața pentru cultură, pentru educație, pentru păstrarea valorilor naționale, să folosiți acest moment pentru a impune celor care în mod inevitabil temporar, reprezintă puterea politică, un acord, o strategie pe termen mediu și lung.“

Mesajul integral poate fi văzut pe site-ul TVR: http://stiri.tvr.ro/embed.php?video_id=80764

***

DSC_0025Ministrul Culturii, Ioan Vulpescu:

„Eminescu nu este numai un mare spirit național, ci și un mare spirit european, un om al timpului său, dar prin ceea ce are mai autentic și mai profund și al timpului nostru și al viitorului nostru, care nu trebuie judecat prin grila corectitudinii politice a zilelor noastre, care, într-un fel, poate fi considerată simptomul unui eșec politic și social, în același timp.“

* * *

În cadrul programului ştiinţific au susținut de asemeni comunicări academicienii Eugen Simion, Dan Berindei, Răzvan Theodorescu, Ioan-Aurel Pop, Marius Sala, Solomon Marcus și Mihai Cimpoi.

DSC_0095Acad. Eugen Simion, Președintele Secției de filologie și literatură
Comunicarea: Eminescu, simbol al spiritului românesc

DSC_0111Acad. Dan Berindei, Președinte de onoare al Secției de științe istorice și arheologie
Comunicarea: Istorie și societate

DSCN7356Acad. Răzvan Theodorescu, Președintele Secției de arte, arhitectură și audiovizual Comunicarea Vechea artă din spațiul românesc – o sinteză europeană

DSCN7358Acad. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai“,Cluj-Napoca,
Directorul Centrului de Studii Transilvane, Cluj-Napoca

Comunicarea: Eminescu și Evul Mediu românesc

 

DSC_0026Acad. Marius Sala, Directorul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti“ al Academiei Române
Comunicarea: Limba română azi

DSC_0033Acad. Solomon Marcus
Comunicarea: Știința ca ramură a culturii

DSC_0042Acad. Mihai Cimpoi, Membru de onoare al Academiei Române
Comunicarea: Eminescu și românitatea

DSCN7370DSC_0051La finalul sesiunii solemne actorul Dorel Vişan a recitat din opera lui Mihai Eminescu.

Publicitate
%d blogeri au apreciat: