„Perspectivele agriculturii şi dezvoltării rurale prin prisma noi Politici Agricole Comune 2014-2020“ – Sesiune ştiinţifică internaţională

Economia agrara

Institutul de Economie Agrară din cadrul Institutului Naţional de Cecetări Economice „Costin C. Kiriţescu“ al Academiei Române a organizat în data de 10 decembrie 2014, la Casa Oamenilor de Ştiinţă din Bucureşti, sesiunea ştiinţifică internaţională „Cercetări de economie agrară şi dezvoltare rurală“ cu tema „Perspectivele agriculturii şi dezvoltării rurale prin prisma noi Politici Agricole Comune 2014-2020“, cu scopul de a valorifica rezultatele cercetărilor ştiinţifice elaborate în conformitate cu domeniile strategice şi direcţiile prioritare incluse în „Strategia de cercetări ştiinţifice în Academia Română 2014-2020“ şi de a contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare şi dialog ştiinţific, precum şi de a deschide noi oportunităţi de colaborarea ştiinţifică în domeniul economiei agrare şi al dezvoltării rurale.

Comunicările înscrise în programul sesiunii au avut ca autori atât cercetători din institutul de Economie Agrară, cât şi din alte instituţii din ţară şi din Republicca Moldova, precum şi cadre didactice din învăţământul superior din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Constanţa şi Cluj-Napoca.

Activitatea de cercetare din institut este orientată spre domenii prioritare, actuale şi de mare importanţă, fiind abordate aspecte ale cercetării fundamentale şi aplicative care permit monitorizarea stării actuale a agriculturii, a economiei agroalimentare şi a dezvoltării spaţiului rural din România, precum şi studii cu privire la perspectivele de dezvoltare ale agriculturii româneşti în concordanţă cu Politica Agricolă Comună şi a programului bugetar al UE pentru perioada 2014-2020.

Sesiunea ştiinţifică internaţională „Cercetări de economie agrară şi dezvoltare rurală“ cu tema „Perspectivele agriculturii şi dezvoltării rurale prin prisma noi Politici Agricole Comune 2014-2020“ a fost organizată pe trei secţiuni, şi anume:

Secţiunea 1: „Resurse, structuri şi competitivitate în economia agroalimentară“
Secţiunea 2: „Pieţe agricole – implicaţii asupra securităţii alimentare“
Secţiunea 3: „ Dezvoltare rurală durabilă“

Rezumatele comunicărilor prezentate la sesiunea ştiinţifică au fost publicate în volum la Editura Academiei Române.

Publicitate
%d blogeri au apreciat: