Marea Unire sărbătorită în Aula Academiei Române

Vineri, 28 noiembrie 2014, Academia Română a sărbătorit Marea Unire de la 1918. La ora 10.00 membrii Academiei Române s-au reunit în sesiune științifică solemnă, alături de reprezentanți ai instituțiilor statului, personalități ale vieții culturale și științifice româneşti, pentru a omagia acest moment fundamental din istoria noastră. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa Preşedintelui Emil Constantinescu şi a acad. Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, însoţit de o delegaţie alcătuită din membrii Biroului Prezidiului.

Sesiunea s-a deschis prin intonarea imnului de stat al României. Acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, a rostit cuvântul de întâmpinare a participanţilor, reprezentanţi ai tuturor provinciilor istorice româneşti. Alocuţiunea sa a menţionat efortul comun al principalelor instituțiile ale statului – Academia Română, școala, Biserica, asociația culturală ASTRA – care a condus la această mare izbândă a neamului. Au fost evocaţi membrii Academiei Române şi acţiunile întreprinse de aceştia care au anticipat şi pregătit ţara pentru înfăptuirea actului de la 1 Decembrie.

Importanța istorică a Marii Unirii a fost evidenţiată deopotrivă în mesajul transmis de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în alocuţiunea Episcopului Mihai Frățilă, Eparh al Episcopiei Greco-Catolice București, în comunicările ştiinţifice prezentate de acad. Dan Berindei, Președinte de onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologie, acad. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, prof. Nicolae Edroiu, Membru corespondent al Academiei Române, prof. Dumitru Acu, Președintele Asociației ASTRA.

0114

04 07

0803

Întregul program al sesiunii omagiale poate fi consultat pe site-ul Academiei Române, la adresa: http://www.academiaromana.ro/com2014/doc/d1128-MareaUnire1918.pdf. Tot pe site-ul Academiei Române poate fi vizualizată o galerie de fotografii-document, selectate din bogata colecţie a Cabinetului de Stampe, Fotografie, Hărţi a Bibliotecii Academiei Române: http://www.academiaromana.ro/bdar/galeriiFoto/foto2014-1128St26.php.

Publicitate
%d blogeri au apreciat: