Memorandum de cooperare semnat între Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei – Comunicat de presă

Delegatiile semnatare ale Memorandului moldo-ramanÎn data de 27 noiembrie 2014 a avut loc la Bucureşti şedinţa comună a conducerilor Academiei Române şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Cu acest prilej a fost semnat Memorandumul de cooperare tehnico-ştiinţifică dintre Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare Orizont 2020. Documentul vine să diversifice modalităţile de colaborare dintre cele două academii, convenite în Acordul de colaborare ştiinţifică, semnat în 1990 şi reînnoit în anul 2005.

Astfel, Părţile convin să identifice oportunităţile şi modalităţile de colaborare în cadrul Programului Orizont 2020, să cunoască şi să împărtăşească experienţa culturală şi ştiinţifică românească în domeniu, pentru facilitarea integrării Republicii Moldova în aria europeană, să colaboreze la realizarea de proiecte europene de cercetare şi inovare. În acest sens, va fi elaborată o foaie de parcurs pentru crearea cadrului instituţional adecvat în vederea participării echipelor moldo-române la Programul Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare Orizont 2020.
Documentul a fost semnat vineri, 28 noiembrie 2014, de către acad. Ionel-Valentin Vlad, Preşedintele Academiei Române, şi acad. Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, într-un cadru festiv ce a premers sesiunii solemne dedicată Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, al cărei program ştiinţific a reunit între vorbitori reprezentanţi ai tuturor provinciilor istorice româneşti.

Conducerea Academiei Române a fost reprezentată de: acad. Ionel-Valentin Vlad, Preşedintele Academiei Române, acad. Cristian Hera, Vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Alexandru Surdu, Vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Victor Voicu, Secretar general al Academiei Române, acad. Dan Berindei, Preşedinte de onoare al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie.

Delegaţia oficială a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, condusă de acad. Gheorghe Duca, Preşedintele înaltului for moldovean, a fost alcătuită din acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Rusnac, Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru corespondent Ion Guceac, Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Maria Duca, rectorul Universităţii Academiei de Ştiinţe, dr. hab. Aurelia Hanganu, Secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Semnarea Memorandumului de cooperare tehnico-ştiinţifică se înscrie în seria acţiunilor comune de afiliere şi participare la Programele Cadru de Cercetare şi Inovare ale Uniunii Europene FP 7 şi Orizont 2020.

IMG_0872

IMG_0838

IMG_0840

IMG_0811

Publicitate
%d blogeri au apreciat: